Zajistíme posouzení statika pro instalaci na plochou střechu, atypické konstrukce pro veškeré typy střech.

Největší předností solárního systému Vaillant auroSTEP pro přípravu teplé vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému jsou integrovány v jeden celek, který je již kompletně připraven Zásobník je vybaven solárním čerpadlem s plynule regulovatelnými otáčkami a regulátorem, který zajišťuje kontrolu všech komponentů solárního systému. V případě slabého slunečního záření zajišťuje komunikaci s dalším zdrojem určeným k dohřevu zásobníku. Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne čerpadlo dopravovat v různých výkonových stupních solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii, kterou dále předává do teplé vody v zásobníku.

 

Realizované projekty